Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is het bijdragen aan Nederland zodat wegen aangelegd kunnen worden, het land verdedigd wordt en voetbalclubs overeind gehouden worden. De aangifte IB doen wij al jaren in de maand maart. Dan hebben alle werkgevers, organisaties, bedrijven en instellingen de juiste informatie weer gevonden per persoon en kan deze gedeeld worden zodat de Belastingdienst het innen – of uitbetalen – weer voor haar rekening kan nemen.

Vandaag las ik online ergens dat iemand het idee heeft gehad om de aangifte termijn te verlengen tot 1 mei in plaats van de huidige 1 april. De voordelen zijn zeker te vinden:

  1. Burgers krijgen meer tijd om de aangifte in te sturen;
  2. Burgers zullen minder om uitstel vragen;
  3. Burgers vullen de aangifte meer gespreid in;
  4. De Belastingdienst kan de drukte beter verwerken.

Hier kleven voor mij een aantal bezwaren aan. Het grootste bezwaar is dat burgers die nu uitstelgedrag vertonen en op 31 maart zich bedenken dat de aangifte moet worden ingevuld, dit straks op 30 april gaan bedenken. Weinig vooruitgang geboekt denk ik dan. Een kritische noot plaats ik bij de Belastingdienst door te stellen dat het toch echt technisch mogelijk moet zijn om meer dan 42.000 mensen gelijktijdig te laten inloggen. Burgers stellen structureel hun aangifte uit omdat ze genoeg tijd hebben. Daar ligt dus niet de oplossing. In het kader hiervan denk ik dat meer alternatieven gewenst zijn. Een mogelijke oplossing kan zijn om vaste periodes in te voeren waarbinnen iedereen zijn of haar aangifte inkomstenbelasting kan doen. De bevolking opdelen in een X aantal groepen op basis van een bepaalde factor (BSN, alfabet, aantallen, etc.) en iedere groep een eigen periode toebedelen. Voorbeeld:

  • Eerste groep van 1.000.000 BSN nummers: week 12 – 1
  • Tweede groep van 1.000.000 BSN nummers: week 13 – 15
  • Derde groep van 1.000.000 BSN nummers: week 14 – 16
  • Vierde groep van 1.000.000 BSN nummers: week 15- 17
  • Etc.

Een andere mogelijkheid is om de aangifte inkomstenbelasting rigoureus anders te doen: de Belastingdienst stelt uw belastbaar inkomen vast. Heeft u het idee dat dit anders dient te zijn? U mag aanpassingen doen. Reageert u niet voor 1 april door het indienen van een bezwaar? Uw inkomen is definitief vastgesteld. Door de centrale informatiepositie van de Belastingdienst moet het mogelijk zijn om op deze wijze het belastbare inkomen vast te stellen. Het lijkt mij niet onoverkomelijk dat wij aan de voorkant eisen gaan stellen aan bijvoorbeeld banken, de zorg of notarissen. Zo kunnen namelijk ook al wat aftrekposten in kaart brengen.

Geen idee welke oplossing we gaan doorvoeren, ik vul volgend jaar mijn aangifte weer op de allerlaatste dag in.